Doble titulació: Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Objectius i competències

Objectius

La Doble Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Administració i Direcció d’Empreses té l’objectiu de formar professionals en activitats de gestió, assessorament i avaluació d’organitzacions, així com en activitats d’anàlisi, disseny i implementació de sistemes informàtics que resolguin problemes de tractament de la informació dels diferents aspectes de la vida de l’organització. Aquestes activitats poden tenir lloc en l’àmbit global de l’organització, com també en les seves diferents àrees funcionals, com són: producció, recursos humans, finançament, comercialització, inversió, administració o comptabilitat.

Els graduats han de conèixer l’articulació de totes aquestes àrees funcionals dins els objectius generals de la unitat productiva, la relació d’aquests amb el context global de l’economia i conèixer els problemes de gestió de la informació. En definitiva, han d’estar en condicions de contribuir amb la seua activitat al bon funcionament, a la utilització eficient de recursos de computació, comunicació i emmagatzematge de la informació i a la millora de resultats.  

Per aquest motiu, en finalitzar els cinc cursos de formació, els estudiants han de posar de manifest la consecució d’un seguit d’objectius.

Competències

En la Doble Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Administració i Direcció d'Empreses es treballen competències estratègiques que són comuns a tota la Universitat de Lleida (UdL), competències que són generals a tota l'Escola Politècnica Superior (EPS) i a tota la Facultat de Dret i Economia (FDE) i també es treballen un seguit de competències que són específiques de les titulacions d'Enginyeria Informàtica (GEI) i d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE).

Per conèixer les competències que es treballen en les diferents assignatures del pla formatiu, consulteu la Taula de Competències.