Doble titulació: Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Horaris

 1r Semestre  2n Semestre
[pdf]  [pdf]