Double Bachelor's degree: Bachelor’s degree in Computer Engineering and Bachelor's degree in Business Administration and Management

VIZCAINO CABEZAS, VERONICA

Category: ADJUNCT LECTURER PART TIME T1
Academic profile: Bachelor's degree / pre-EHEA degree / engineering degree
Department: FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURES
Email: veronica.vizcaino@udl.cat

Teaching

Teaching Course Subject
Grau en Medicina 1 SCIENTIFIC ENGLISH
Doble: G. Filol. Catalana i Estudis Occitans i G. Ll. Aplicades i Traducció 1 LANGUAGE TECHNOLOGY
Doble titulació:Grau en Dret i Grau en Adminsitració i Direcció d'Empreses 1 ENGLISH FOR BUSINESS II
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 1 COMPUTER TOOLS AND LINGUISTIC APLICATIONS
Degree in English Studies 1 COMPUTER TOOLS AND LINGUISTIC APLICATIONS
Degree in Business Administration and Management 1 ENGLISH FOR BUSINESS I
Degree in Business Administration and Management 1 ENGLISH FOR BUSINESS II
Doble titulació: G. Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicades i Traducció 2 LANGUAGE TECHNOLOGY
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 2 HISTORY AND SOCIETY OF THE UNITED KINGDOM
Degree in English Studies 2 HISTORY AND SOCIETY OF THE UNITED KINGDOM
Degree in Medicine 4 SCIENTIFIC ENGLISH
Doble titulació: Grau Eng.Informàtica i Grau en Administr.Direcció Empreses 5 ENGLISH FOR BUSINESS II