Double Bachelor's degree: Bachelor’s degree in Computer Engineering and Bachelor's degree in Business Administration and Management

SANCHEZ BERGADA, JOAN

Category: ADJUNCT LECTURER PART TIME T1
Academic profile: Bachelor's degree / pre-EHEA degree / engineering degree
Department: ECONOMICS AND BUSINESS
Email: joan.sanchez@udl.cat

Teaching

Teaching Course Subject
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Igualada - UdL 2 COST ACCOUNTING
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Igualada - UdL 2 FINANCIAL ACCOUNTING
Doble titulació: Enginyeria en Organització Industrial i ADE 3 COST ACCOUNTING
Doble titulació: Enginyeria en Organització Industrial i ADE 3 FINANCIAL ACCOUNTING
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Igualada - UdL 4 FINANCIAL MARKETS AND PORTFOLIO MANAGEMENT