Double Bachelor's degree: Bachelor’s degree in Computer Engineering and Bachelor's degree in Business Administration and Management

VALLS MARSAL, MA MAGDALENA

Category: SENIOR LECTURER
Academic profile: Doctorate
Department: MATHEMATICS
Email: magda.vallsmarsal@udl.cat

Teaching

Teaching Course Subject
PARS Enginyeria Informàtica 1 ALGEBRA
Doble titulació: Grau Eng.Informàtica i Grau en Administr.Direcció Empreses 1 ALGEBRA
Degree in Computer Engineering 1 ALGEBRA
Degree in Computer Engineering 3 COMPUTATIONAL MODELS AND COMPLEXITY

Research

Research profile: Criptografia i Grafs (C&G)
Research projects Start date End date Main researchers
Instituciones Electrónicas Autónomas. 01/01/2006 31/12/2008 MARIA TERESA ALSINET BERNADO
IMPLANTACIÓ DE LA METODOLOGIA DOCENT AICLE PER IMPARTIR ASSIGNATURES EN ANGLÈS A L’EPS 28/02/2012 27/02/2013 CRISTIAN SOLÉ CUTRONA
Criptología con computación biomolecular 19/12/2000 18/12/2003 JOSEP MARIA MIRET BIOSCA
El portafoli com a eina per a tutoritzar els treballs de fi de carrera i millorar les competències genèriques dels alumnes de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida 01/01/2007 31/07/2007 GEMMA FILELLA GUIU
Protocolos criptográficos distribuidos y su aplicación a sistemas de distribución y gestión de claves criptográficas 28/12/2000 27/12/2003 CARLES PADRÓ LAIMON
Resolución de problemas combinatorios con restricciones suaves y fuzzy utilizando algoritmos de satisfactibilidad 01/12/2003 30/11/2006 MARIA TERESA ALSINET BERNADO
Disseny i implementació d'algorismes de primalitat 07/07/1997 06/07/2000 JOSEP MARIA MIRET BIOSCA
Pnyx.core ECC (Eliptic Curb Cryptography), la nueva frontera de seguridad en el voto por internet 30/06/2009 31/03/2010 JOSEP MARIA MIRET BIOSCA
Criptografía con Curvas Algebraicas para la e-Sociedad 01/01/2014 31/12/2017 JOSEP MARIA MIRET BIOSCA, FRANCISCO SEBE FEIXAS
El portafoli com a eina per a tutoritzar els treballs de fi de carrera i millorar les competències genèriques dels alumnes de l'Escola Politècnica Superior de la universitat de Lleida 24/11/2006 23/11/2007 FRANCISCO JOSÉ GINÉ DE SOLA
Pnyx.core ECC (Eliptic Curb Cryptography), la nueva frontera de seguridad en el voto por internet. Segunda Anualidad 24/03/2010 31/03/2012 JOSEP MARIA MIRET BIOSCA
CoDiP2P (TSI-020100-2008-21): Computación en Red en entornos Peer-to-Peer (Fase III) 30/03/2009 29/03/2010 MANUEL FERNANDO CORES PRADO
El Reto Post-Cuántico: Protegiendo la Sociedad con Isogenias y Códigos 01/09/2022 31/08/2025 JOSEP MARIA MIRET BIOSCA, FRANCISCO SEBE FEIXAS
Algoritmos y protocolos criptográficos con curvas elípticas e hiperelípticas 01/10/2007 03/08/2010 JOSEP MARIA MIRET BIOSCA
BallotNext: Diseño y desarrollo de un sistema de votación avanzado basado en papel 01/01/2013 31/12/2014 JOSEP MARIA MIRET BIOSCA
Entorn integral per a la gestió i avaluació del Treball de final de grau/Treball final de màster 28/02/2012 27/02/2013 MA. MARGARITA MOLTO ARIBAU
Implementació d'estratègies d'aprenentage actiu, assaig de noves formes d'avaluació i encaix de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'ensenyament de les matemàtiques dins el context d 01/01/2008 31/12/2008 JUAN ANT. GIMBERT QUINTILLA
Técnicas criptográficas con curvas elípticas e hiperelípticas 01/01/2011 30/09/2014 JOSEP MARIA MIRET BIOSCA
Criptografía y Códigos para Aplicaciones Seguras y Fiables 01/01/2018 30/09/2021 FRANCISCO SEBE FEIXAS, MA MAGDALENA VALLS MARSAL
Criptografia con curvas elípticas 01/12/2003 30/11/2006 JOSEP MARIA MIRET BIOSCA
Thesis Year Direction
New approaches for electronic voting paradigms 2018 Miret, Josep M.; Sebé Feixas, Francesc
Privacy-preserving protocols for the e-society 2017 Sebé F; Valls M.
Protocolos de seguridad para sistemas de identificación por radiofrecuencia 2011 Magda Valls Marsal, Concepció Roig Mateu
Esquemas dinámicos para compatir secretos computacinalmente seguros 2001 J.L. Villar
Publications Year Authors Type
An anonymous and unlinkable electronic toll collection system 2022 Borges, Ricard; Sebé, Francesc; Valls, Magda Article d'investigació
A privacy-preserving reputation system with user rewards 2017 Busom, N. ; Petrlic, R. ; Sebé, F. ; Sorge, C. ; Valls, M. Article d'investigació
Efficient smart metering based on homomorphic encryption 2016 Busom N, Petrlic R, Sebé F, Sorge C, Valls M. Article d'investigació
Constructing Credential-Based E-Voting Systems From Offline E-Coin Protocols 2014 Mateu V, Sebé F, Valls M. Article d'investigació
Securing databases by using diagonal-based order preserving symmetric encryption 2014 Martínez S, Miret JM, Tomàs R, Valls M. Article d'investigació
On Edwards curves and ZVP-attacks 2013 Martínez S, Sadornil D, Tena J, Tomàs R, Valls M. Article d'investigació
Security analysis of order preserving symmetric cryptography 2013 Martínez S, Miret JM, Tomàs R, Valls M. Article d'investigació
The Sudoku completion problem with rectangular hole pattern is NP-complete 2012 Ramón Béjar; Cèsar Fernández; Carles Mateu; Magda Valls Article d'investigació
Securing the use of RFID-enabled banknotes 2010 Martínez S, Roig C, Valls M. Article d'investigació
On avoiding ZVP-attacks using Isogeny Volcanoes 2009 Miret JM, Sadornil D, Tena J, Tomás R, Valls M. Article d'investigació
A Secure Elliptic Curve-Based RFID Protocol 2009 Martinez S, Valls M, Roig C, Miret J, Gine F. Article d'investigació
Computing the l-power torsion of an elliptic curve over a finite field 2009 Miret JM, Moreno R, Rio A, Valls M. Article d'investigació
Actas de las VI Jornadas de Matemática Discreta y Algorítmica 2008 Conde, J., Gimbert J, Miret JM. , Moreno, R., Valls M (Editors) Editor actes congrés
Exploiting Isogeny Cordillera Structure to Obtain Cryptographically Good Elliptic Curves 2008 Miret JM, Sadornil D, Tena J, Tomás R, Valls M. Article d'investigació
Isogenies between elliptic curves over finite fields and binary quadratic forms 2008 Fouquet, M; Miret, JM; Sadornil, D; Tena, J; Valls, M. Capítol de llibre d'investigació
Computing the height of volcanoes of l-isogemes of elliptic curves over finite fields 2008 Miret JM, Moreno R, Sadornil D, Tena J, Valls M. Article d'investigació
Elements of discrete mathematical structures in computer science 2007 Bijedic, N., Gimbert J, Miret JM. , Valls M Llibre docent
Volcanoes of l-isogenies of elliptic curves over finite fields: the case l=3 2007 Miret JM, Sadornil D, Tena J, Tomás R, Valls M. Article d'investigació
Algorithms and cryptographic protocols using elliptic and hyperelliptic curves 2007 Miret, J.; Moreno, R.; Pujolàs, J.; Valls, M. Article d'investigació
Introductory Course on Graph Theory 2006 M. Valls Publicació electrònica docent
An algorithm to compute volcanoes of 2-isogemes of elliptic curves over finite fields 2006 Miret JM, Moreno R, Sadornil D, Tena J, Valls M. Article d'investigació
Elliptic curve cryptography 2006 J. Miret, M. Valls Publicació electrònica docent
On the variety of plane curves of degree d with a singular point of multiplicity m 2005 Miret JM, Valls M. Article d'investigació
Determining the 2-Sylow subgroup of an elliptic curve over a finite field 2005 Miret JM, Moreno R, Rio A, Valls M. Article d'investigació
Sensor networks and distributed CSP: communication, computation and complexity 2005 Béjar R, Domslak C, Fernández C, Gomes C, Krishnamachari B, Selman B, Valls M. Article d'investigació
Curs pràctic d'àlgebra per a informàtics 2004 Gimbert J, Hernández X, López N, Miret JM, Moreno R, Valls M Llibre docent
Criptografia i seguretat a internet 2004 M. Valls Publicació electrònica docent
Introducció al calculador simbòlic MAXIMA 2004 M. Valls Publicació electrònica docent
Pareto-like Distributions in Random Binary CSP 2003 C. Bessière, C. Fernández, C.P. Gomes, M. Valls Capítol de llibre d'investigació
Distributed Virtual Safe-Deposit Box 2002 Valls M, Villar JL. Article d'investigació
Isomorphism classes of elliptic curves with even order over a finite field 2002 Miret JM, Moreno R, Tena J, Sadornil D, Valls M. Article d'investigació
Recull de Problemes de Llenguatges, autòmats i gramàtiques 2000 Miret JM, Valls M. Apunts docents
Elliptic Curves, Pythagorean Triples and Applications 2000 J.M.Miret, J.Tena, M.Valls Capítol de llibre d'investigació
Apropament a la teoria de grafs i als seus algorismes 1998 Gimbert J, Moreno R, Ribó JM, Valls M. Llibre docent