Double Bachelor's degree: Bachelor’s degree in Computer Engineering and Bachelor's degree in Business Administration and Management

CODINA MEJON, JAUME LLUIS

Category: PERMANENT COLLABORATING LECTURER
Academic profile: Bachelor's degree / pre-EHEA degree / engineering degree
Department: ECONOMICS AND BUSINESS
Email: jaume.codina@udl.cat

Teaching

Teaching Course Subject
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Igualada - UdL 2 MARKETING MANAGEMENT
Doble titulació:Grau en Dret i Grau en Adminsitració i Direcció d'Empreses 2 MARKETING MANAGEMENT
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Turisme 2 MARKETING MANAGEMENT
Doble titulació: Grau Eng.Informàtica i Grau en Administr.Direcció Empreses 2 MARKETING MANAGEMENT
Doble titulació: Enginyeria en Organització Industrial i ADE 2 MARKETING MANAGEMENT
Degree in Tourism 2 TOURISM MARKETING MANAGEMENT
Degree in Business Administration and Management 2 MARKETING MANAGEMENT
Doble titulació:Grau en Dret i Grau en Adminsitració i Direcció d'Empreses 3 STRATEGIC MARKETING
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 3 TOURISM MARKETING MANAGEMENT
Doble titulació: Grau Eng.Informàtica i Grau en Administr.Direcció Empreses 3 STRATEGIC MARKETING
Degree in Business Administration and Management 3 STRATEGIC MARKETING
Degree in Tourism 4 BACHELOR'S THESIS
Degree in Business Administration and Management 4 BACHELOR'S THESIS
Doble titulació:Grau en Dret i Grau en Adminsitració i Direcció d'Empreses 5 BACHELOR'S THESIS
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Turisme 5 BACHELOR'S THESIS
Doble titulació: Grau Eng.Informàtica i Grau en Administr.Direcció Empreses 5 BACHELOR'S THESIS
Màster Universitari en Màrqueting de Mitjans Socials MARKETING MANAGEMENT
Màster Universitari en Màrqueting de Mitjans Socials STRATEGIC MARKETING

Research

Research projects Start date End date Main researchers
Desenvolupament del pla d'acció tutorial en la facultat de dret i economia de la Universitat de Lleida 01/10/2005 30/09/2006 MARÍA ÁNGELES CABASÉS PIQUÉ
L'avaluació continuada en la facultat de dret i economia. Adequació al nou marc europeu d'ensenyament superior 01/07/2004 30/06/2006 MA PILAR COS SÁNCHEZ
La implementació de les metodologies actives en la docència en l'àmbit de la comercialització i investigació de mercats. 30/12/2009 29/12/2010 JAUME LLUIS CODINA MEJON
Impacte de la implantació de l'Euro en els diferents agents econòmics de l'àrea d'influència de Lleida 01/06/2000 31/05/2002 ANTONIO COLOM GORGUES
Adequació al nou marc europeu d'ensenyament superior dels estudis de l'àmbit econòmic i jurídic. Desenvolupament de l'avaluació continuada en la facultat de dret i economia de la Universitat de Lleida 01/10/2005 30/09/2006 AGNES PARDELL VEA
Publications Year Authors Type
Els orígens del cartell publicitari: art i publicitat 2012 Jaume Codina Article d'investigació
Material docent de l'assignatura de Direcció Comercial II 2011 Jaume Codina Apunts docents
XXII Jornades Universitat-Empresa 2010 Cristóbal E.; Codina J.; Daries N.; Alonso J.; Cos P. Editor actes congrés
Material docent de l'assignatura de Direcció Comercial II 2010 Jaume Codina Apunts docents
Apunts de l'assignatura de direcció de màrqueting 2010 Cristóbal E.; Codina J. Publicacions Multimèdia docents
Material electrònic docent de Direcció de màrqueting en el Grau d'ADE (Sakai) 2010 Jaume Codina Publicació electrònica docent
Nova estratègia per baixar preus durant la crisi 2009 Gallizo, J.L, Codina J Article d'investigació
Material electrònic docent de Direcció de màrqueting (Sakai) 2009 Jaume Codina Publicació electrònica docent
Material docent de l'assignatura de Direcció Comercial II 2009 Jaume Codina Apunts docents
Material docent de l'assignatura de Direcció Comercial I 2009 Jaume Codina Apunts docents
Material electrònic docent de Direcció Comercial I(Sakai) 2009 Jaume Codina Publicació electrònica docent
Material electrònic docent de Direcció Comercial II(Sakai) 2009 Jaume Codina Publicació electrònica docent
Material docent de l'assignatura de Direcció de màrqueting (CCTT) 2009 Jaume Codina Apunts docents
Dossiers electrònics de Direcció Comercial I 2008 Jaume Codina Publicació electrònica docent
Material electrònic docent de Direcció de màrqueting (Sakai) 2008 Jaume Codina Publicació electrònica docent
Material electrònic docent de Direcció Comercial II(Sakai) 2008 Jaume Codina Publicació electrònica docent
Dossiers electrònics de Direcció Comercial I 2007 Jaume Codina Publicació electrònica docent
Material electrònic docent de Direcció de màrqueting (Sakai) 2007 Jaume Codina Publicació electrònica docent
Dossiers electrònics de Direcció Comercial II 2007 Jaume Codina Publicació electrònica docent
Principios y estrategias de marketing 2006 Rodriguez, I; Ammetller, G; López, O; Maraver, G; Martínez, M.J; Jiménez, A.I; Codina, J; Martínez, F.J. Capítol de llibre docent
Procés d’adaptació de l’euro a l’empresa: anàlisi aplicada a l’economia de Lleida 2004 Cristóbal, E; Codina, J; Colom, A; Savi, X; Saladrigues, R; Tena, A; Vendrell, A Llibre d'investigació
Marketing Management in Cultural Organizations: A Case Study of Catalan Museums 2004 Codina J, Cristobal E, Thorsson A. Article d'investigació
Direcció de màrqueting II 2003 Rodriguez, I; Maraver, G; Martínez, MJ; Jiménez, I; Codina, J; Martínez, FJ Publicacions Multimèdia docents
Dirección de Marketing I 2002 Rodríguez I., López O., Ammetller G., Oliver B., Codina J., Cristóbal E., Guitart J.M., Sala A., Torrens C. CD-ROM docent
Introducció al màrqueting 2002 Codina, J; Cristóbal, E; Garcia, E; Guitart, JM; Torrens, C Llibre docent
Introducció al màrqueting 2002 Codina J, Gubern M. Llibre docent
La gestión comercial de las entidades culturales: Una aplicación empírica 2002 Codina J, Cristóbal E. Article d'investigació
Efectos de la implantación del euro en la gestión comercial de la empresa 2001 Cristóbal E, Codina J. Article d'investigació
El marketing en las entidades culturales 2001 Codina J, Cristóbal E. Article d'investigació
Direcció Comercial I 2001 Codina J, Cristóbal E, Garcia E, Guitart JM, Torrens C. Llibre docent
El euro y la empresa: nivel de adaptación de la moneda única en la gestión empresarial 2001 Cristóbal E, Codina J, Tena A, Vendrell A. Article d'investigació
Història de la cultura: producció cultural i consum social 2000 Codina J, Cristóbal E. Capítol de llibre d'investigació
Aplicación de las políticas de marketing en un entorno económico agrario: Una aplicación empírica 1999 Cos P, Codina J, Cristóbal E. Article d'investigació
El marketing en la gestión de entidades culturales: Cómo vender la cultura 1999 Codina J, Cristóbal E. Article d'investigació
Instrumentos promocionales en el marketing público: Una aplicación empírica 1999 Cos P, Cristóbal E, Codina J. Article d'investigació
Estudi de mercat del sector industrial, serveis i comerç de Mollerussa 1998 Cos P, Cristóbal E, Codina J. Llibre d'investigació