Double Bachelor's degree: Bachelor’s degree in Computer Engineering and Bachelor's degree in Business Administration and Management

Teaching

Teaching Course Subject

Research

Research projects Start date End date Main researchers
Desenvolupament d'un pla pilot per a l'apropament de les assignatures de xarxes de comunicacions al teixit empresarial de la ciutat de Lleida 01/10/2008 30/09/2010 JORDI PLANES CID
Eina de verificació de solucions a problemes de programació com a recurs d'autoaprenentatge (versió 2.0) 28/02/2012 27/02/2013 CARLOS J. ANSOTEGUI GIL
Sistemas eficientes de razonamiento automático con información incompleta e imprecisa basados en SAT y CSP: Diseño e implementación 01/01/2010 31/12/2013 RAMON BÉJAR TORRES
Integració en la plataforma Sakai un sistema automàtic de certificació de solucions 22/10/2010 21/10/2011 CARLOS MATEU PIÑOL